Demistificiramo: Kako radi Opel Ampera?

Ovih sam dana imao priliku nakratko provozati Chevrolet Volt, brata blizanca Opel Amperi. Budući da se sve više govori o Amperi, a mnogi se pitaju ili nagađaju kako ona funkcionira, odlučio sam sa Vama ući u detalje priče.
Ono što sam, priznajem, i sam do nedavno mislio je da Ampera nema prijenosne stupnjeve odnosno da je električni motor direktno spojen s kotačima te da se isti okreće na svom maksimumu pri maksimalnoj brzini kretanja. Odnosno da se njegovi okretaji u određenom prijenosnom omjeru podudaraju s okretajima samih pogonskih kotača. No to, naime, nije točno. Ampera ima prijenosne omjere, ali oni ne funkcioniraju na nimalo tipičan način već se izmijenjuju ovisno o situaciji. Dakle brzina kretanja je samo jedan od faktora koji utječe na prijenosni omjer, a tu su još i položaj papučice gasa te napor (uzbrdica, sport mod…)

Približiti ću Vam šest tipičnih situacija u kojima se Ampera nalazi:

1. Najosnovnije ponašanje ovoga vozila je kada baterije držite redovito napunjenima i upravljate vozilom brzinama do cca 110 km/h. U ovakvim uvjetima za pogon se koristi isključivo glavni električni motor snage 150 KS pogonjen baterijama. Stupanj prijenosa je 7:1 što znači da će se električni pogonski motor okretati otprilike 6500 okretaja u minuti pri spomenutoj brzini.

2. Vozite li se pri brzinama od 110 km/h pa sve do 160 km/h u pomoć glavnom motoru će se pomoću spojke pridružiti sekundarni električni motor maksimalne snage 72 KS, a prijenosni omjer će se na glavnom električnom motoru prepoloviti. Ukupna snaga će biti i dalje 150 KS jer će glavni motor biti rasterećen, a automobil će na ovaj način racionalnije trošiti struju pri velikim brzinama. Dakle pri početnoj brzini od 110 km/h glavni će se električni motor okretati pri 3250, a pomoćni pri 1500 okretaja u minuti.

3. Ukoliko prijeđete više od 60-ak kilometara bez nadopunjavanja baterija, isključivo električna vožnja prestaje i aktivira se benzinski motor koji pri brzinama do 50 km/h isključivo pogoni sekundarni električni motor koji tada kao generator strujom opskrbljuje glavni električni motor. Benzinski motor maksimalne snage 86 KS se spaja s generatorom (pomoćni električni motor) pomoću druge spojke. Prilikom zaustavljanja benzinski motor se automatski isključuje radi uštede, a ponovo se uključuje kada se vozilo opet počme kretati.

4. Pri većim gradskim i međugradskim brzinama i gotovo istrošenim baterijama (benzinski motor uz pomoć generatora nikada ne dopušta da kapacitet baterije padne na nulu), dakle između 50 i 110 km/h, sustav pogoni glavni električni motor snagom iz baterija koje benzinski motor uz pomoć sekundarnog električnog motora u ulozi generatora konstantno nadopunjuje i održava tako što blago podiže i spušta broj okretaja ovisno o potrebi za znagom iz glavnoga električnog motora. Dakle pri usponu bez obzira na brzinu kretanja vozila očekujemo da će benzinski motor blago povećati broj okretaja kako bi nadoknadio ubrzan gubitak kapaciteta baterija, a dok će nizbrdo broj okretaja benzinskog motora pasti na najnižu programiranu razinu. U ovom načinu rada benzinski motor, kao i uvijek, drži broj okretaja sukladno svojoj ulozi punjača, a pritom potpuno neovisno radi u odnosu na glavni električni motor i njegov broj okretaja te broj okretaja kotača. Ovakav način opskrbe energije kroz glavnu bateriju omogućuje veću snagu na kotače nego pri manjim gradskim brzinama gdje je dovoljno da benzinski motor opskrbljuje glavni motor električnom energijom i samim time produljuje rok trajanja baterijama.

5. Na autoputu pri brzinama od oko 110 km/h (uvjeti “potrošene” baterije, ali lagane vožnje) broj se okretaja benzinskom motoru i generatoru približava maksimalnim programiranim okretajima (3000) kako bi baterije glavni motor opskrbile maksimalnom snagom, a stupanj se prijenosa glavnoga motora pritom prebacuje u najveći stupanj (možemo ga zvati treći) gdje broj okretaja pada za otprilike još duplo nego u drugoj situaciji.

6. U HILL načinu rada, benzinski je motor vezan uz generator pri 3000 okretaja u minuti kako bi baterije opskrbio najvećom snagom pri većim opterećenjima, a u SPORT načinu dodatno na pojačani rad generatoraodaziv papučice gasa je očekivano pojačan maksimalno.

Zaključno: Ampera raspolaže sofistificiranim sustavom prijenosa snage i s ukupno čak tri motora koji naizmjence mijenjajuj uloge bez ikakve naznake vozaču, ali s glavnim i jedinim razlogom optimizacije rada cijelokupnog sustava.

Grubom računicom cijene struje punjenja baterija noću izračunali smo kako je gradska vožnja Amperom otprilike 5 puta jeftinija nego usporedivom Astrom dizel snage 160 KS. U tu računicu valja uzeti u obzir da vožnja produljenim dosegom, dakle na gorivo, nije bitno povoljnija od vožnje spomenutom Astrom tako da ovakvo vozilo treba imati na umu kao adut za gradsku vožnju. Uzevši u obzir i cijenu od 42 000 € (doduše radi se o cijeni s uključenom izuzetno bogatom opremom) treba dobro razmisliti kupuje li se ovaj automobil radi uštede ili radi fantastičnog COOL faktora?